Hry

Návod

. The woods of light


Po úvodní animačce střelte do mřížky a jděte do tunelu, který sjeďte až dolů. Uvidíte krátkou animačku. Jděte podél řeky a potká vás zelená muška. Běžte po řece a osvoboďte mouchu v kleci. Seberte žlutou mušku a otevře se vám propast pod vodopádem. Jděte podél řeky a vyskočte na plošiny. Jděte až k vodopádu, kde najděte tři modré zvířátka. Skočte za nimi a uvidíte další krátkou animačku. Jděte tunelem rovně a dostaňte se na pláň, kde žlutá světluška svítí mezi skalami. Pomocí klávesy "A" vyskočte na skálu. Osvoboďte čtyři krále v kleci a je konec kola.


2. The fairy of glade


Skočte na houbu, která vás vyhodí na strom s liánami. Ručkujte a pak projděte přírodním tunelem. Přeskákejte po leknínech a pak ještě po plošinách. Projděte tunelem a dostanete se na síťku. Tím, že do vypínače střelíte se otevřou dveře. Jděte do nich a projděte tunelem. Jděte rovně a dostanete se k obřímu kohoutku. Vyskákejte až k čerpadlům a po nich do jeskyně. Jděte rovně a vylezte po stromě nahoru. Přejděte po haluzi k vodopádu, který sjeďte. Projděte tunelem a dostaňte se ke kořenům na skalách. Po nich přeručkujte až nakonec. Uvidíte krátkou animačku. Jděte na místo označené x. Počkejte až tam pirát hodí ohnivou kouli. Spadněte dolů a přeskákejte po bednách k zelené mušce. Po pavučinách vylezte nahoru, bacha na padající sudy. Střelou rozbijte křížek. Vydejte se doleva a po schodech nahoru. Zabijte prvního piráta. Jděte do místnosti s pirátem a tam kde ležel se vyškrabte nahoru po síti. Dostaň se do jediného otvoru. Tam aktivuj vypínač a vyskoč po trampolíně do dveří. Jdi doprava a dostaň se přes lasery. Zabij dalšího piráta a aktivuj další vypínač. Vrtulníkem skoč dolů a jdi dolů ze schodů. Přeskákej další lasery a seběhni po schodech dolů a jdi do jediné možné chodby. Před sebou uvidíš obrovský stroj, musíš ho zničit třemi sudy. Dostaň se k němu tak, že vyhodíš sud nad sebe a zastřelíš protivníka. Uvidíš krátkou animačku. Vyšplhej po síti a dostaň se přes rozpadlý most tím, že střelíš do růžového kroužku. Jdi rovně a vyskákej po dvou pilířích. Jdi rovně po trubce a skoč do propasti za použití vrtulníku. Jdi po zelené cestičce rovně. Tady se po proudech dostaň nahoru pomocí vrtulníku. Osvoboď krále v kleci a jdi do teleportu. To je konec kola.


3. The Marshes of awakening


Přeskákejte po leknínech a dostaňte se na síťku. Jdi po ní úplně doleva a vyskákej s ní k zelené mušce, která je na molu. Osvoboď lochnesku v kleci. Mezerníkem do ní střel a ona tě potáhne. Vyhýbej se překážkám. CTRL je čepání a A je skok. Až budeš jezdit kolečka narážej do klecí. Dostaneš se do další části, kde zase jedeš za ní. Ona tě dotáhne až nakonec kola. Tam osvoboď krále v kleci a jdi do teleportu. To je konec kola.


4. The Bayou


Skoč na sud ve vodě a dopluj k zelené mušce. Skoč na další sud a dopluj k žlutým mužkám, zde vylez po žebříku nahoru. Střel do ovladače s šipkou a přeběhni mola dole. Vylez po žebříku nahoru a zabij piráta. Pak se pomocí růžového kruhu dostaň na sud a dopluj až nakonec. Tam skoč na plošinu se zelenou muškou a jdi pořád rovně. Přeběhni po lavkách až k zelenému tunelu. Uvidíš krátkou animačku. Jdi rovně a skoč na pařaz. Přeběhni po něm a skoč dolů. Přeskakuj jámy v tunelu. Zbij piráta na konci tunelu. Použij ovladač a jdi k zelené mušce na stromě, bacha na padající sudy. Dostaň se na zelenou plošinu, kde přeskakuj jámy. Jdi stále rovně a nalevo je tlačítko použij ho. Na mostu střel do růžového kruhu a přehoupni se přes propast. Proběhni tunelem a obejdi piráta. Použij červené tlačítko, které na čas zastaví lasery. Utíkej tunelem, kde se valí sudy. Pak jdi nalevo, kde osvoboď krále v kleci. Vyskákej za ním po trampolínách nahoru. Jdi do teleportu. To je konec kola.


5. The Sanstuary of water and ice


Zabij piráta, až ho zabiješ vyskákej nahoru po skalách. Přeplavte vodu a dostaňte se k bednám, tam vylezte po žebři, kousek popojděte a slezte po síti. Jděte doleva, kde zabijte piráta. Jděte napravo, kde je sud. Rozbijte s ním dveře zalepené x-kem. Jděte dovnitř a vezněte žlutou kouli, kterou dostaňte na žlutý podstavec. Veňte další sud a jděte rozbít dveře naproti. Tam je modrá koule, kterou dostaňte na modrý podstavec. Jděte do brány, která se otevřela a v ní přímo do vesmírné brány. Nyní jen sjeďte dolů a přeskakujte mezery. Jděte až k závěrečnému bosovi, kde pomocí růžových kroužků přeskákejte až k ledovci vysícímu ze strmopu. Ten sestřelte a on bosa zabije. Dostaň se na místo pod vodopádem a běž rovně, kde získáš první masku ze čtyř. To je konec kola.


6. The Menhir Hills


Raketě, která se na tebe řítí, chvíli utíkej a až nebude moct tak na ni nasedni a utíkej s ní rovně. Jdi po schodech nahoru, kde v místnosti zabij dva piráty. Projdi místností a jdi do dveří. Použij další raketu a proběhni další úsek trati. Vyběhni po schodech nahoru, zde zabij piráta a použij vypinač. Jdi do dveří a je konec kola. Vrať se do The Marshes of awakening. Tam se vydej po pařezu a dostaň se k obřímu pavoukovi. Přenese tě do dalšího kola.


7. The Cave of bad dreams


Jdi rovně a přeskakuj z plošiny na plošinu. Ve vodě skoč po lebkách (někeré se potápějí). Přeskákej na stěnu s kostmi a zpět na další lebky a z nich na další plošinu a dostaň se k zelené mušce. Sestřelte velkou ruku a po růžovém kolečku přeskočíte na další stěnu a z ní na plošinu. Pak skočte na sloupy a přeskakujte z jednoho na druhý (potábí se). Proběhněte tunelem a po cestě ničte velké ruky. Vyskákejte po stěně, která se otevírá, úplně nahoru. Skočte z plošiny dolů a pobijte malé pavouky. Žlutou kouli, která z nich vypadne hoďte na žlutý podstavec. Jděte dolů a pak rovně a pak doleva na plošinu. Z ní jděte nalevo, kde přeskákejte po lebkách a bořících se kamenech až k modré kuličce. Tu si po kamenech přehažte zpět. Jděte s ní až k modrému podstavci a dejte ji na něj. Teď jděte od zelené mušky doprava, kde se za pomocí kruhů, koster a plošin dostaňte až k žluté kuličce. Tu doneste až ke žlutému podstavci. Otevře se vám brána. Za ní rozbijte křišťál a skočte do jámy. Jděte rovně a sjeďte to dolů. Po cestě ničte křišťály a skákejte přez jámy. Jste u hlavního bose. Vypouští lebky a když do nich střelíte, tak se zastaví. Po nich pak přeskákejte za ním a on před vámi bude utíkat z plošiny na plošinu. Zažeňte ho až nakonec a jděte rovně do tunelu. Na otázku pavouka jestli chceš poklad odpověz ne. Dostaneš elixír života. Vrať se do kola The Menhir Hills.


8. The Menhir Hills 2


Toto kolo udělejte jako minule, jen místo závěrečné animačky mu dáte elixír a kolo pokračuje. Jděte za ním a dostaňte se do místnosti, kde po kruzích vyskákejte až nahoru a tam projděte otvorem dolů a použijte vypínač. Otevřete mu dveře a následujte ho. Pak jděte po schodech dolů. Tam osedlejte raketu a jeďte s ní až na konec kola.


9. The Canopy


Na začátku kola poraž pavouka. Po pavučinách se dostaň k červené mušce. Tunelem jdi rovně a skoč na pavučinu a z ní do jámy. Zabij piráta a jdi na jeho místo, tam střel do ovladače a osvobotíš zvířátko. Jdi zpět a k laserům. Počkej až ti to otevře, tak jdi dolů vrtulníkem. Jdi k zelené věci a skoč na létající květinu. Pak na druhé straně poraž strom a jdi k požáru. Počkej až ho zvířátko uhasí. Zabij piráta. Zvířátko ti dá nové střelivo. Jdi dál a zabij dalšího piráta. Jdi ke kvítku a počkej na zvířátko. Vlez do křu a dostaň se do pevnosti. Tam osvoboď krále a jdi do exitu.


10. Whale Bay


Jdi doleva a zabij sud. Pak jdi do prvního akvária do kterého skoč. Podpluj do dalšího akvária. Tam zapni vypínač a jdi k laseru. Jdi doprava, pak jdi rovně a přejdi po síti k zelené mušce. Sejdi dolů a zabij piráta. Pak jdi dolů a vyskoč na sudy z nich na plachtu a z ní na vyklének a z něho na terasu. Z ní aktivuj vypínač. Projdi chodbou plnou sudů a pak zabij piráta. Dostaň se na palmu a vyskákej na balkon. Vrhni se do vody a najdi tunel. Projdi jím a dostaň se do lodi. Pak najdi ovladač nad velrybou, jdi dolů a chvíli k raketě. Pak na ni nasedni a doprav se k vodě. Ve vodě si najdi velrybu a pluj za ní a sbírej bubliky dokud se nedostaneš do budovy. Pak jdi rovně, plav k síťce, tam osvoboď krále a jdi za ním do exitu.


11. The Sanctuary of stone and fire


Jdi rovně a dostaň se na můstek, zabij piráta a použij trampolínu. Pomocí kroužku se dostaň na další plošinu. Jdi za zelenou muškou a rovně. Zabij dalšího piráta. Skákej dál po plošinách. Sestřel modrou olivu a pomocí střel se odrážej od zdí. Skoč na pavučinu na stropě a přeručkuj po ní až k další olivě, kterou sestřel a jdi zas k pavučině. Přeskakuj z pavučin na plošiny a naopak a dostaň se až k otvorům. Dostaň se až k červené mušce. A vyskákej po plošinách nahoru. Sestřel si jednu olivu, veň ji na záda a hoď ji do lávy. Skoč na ni a sjeď až na konec cesty k zelené mušce. Zabij pavouka a vypadne z něj oliva. Použij olivu jako stoličku a vyskoč do jediného průchodu do kterého můžeš. Jdi po cestě až skočíš na místo, které se propadne. Chyť olivu a skoč na ni a pak rychle do lávy. Sjeď po ní až dolů. Vyhýbej se ohnivým dírám pomocí střel. Dostaňte se až nakonec a projeďte mezi pilíři a jeďte dál než propadnete dírou. Sjeď splavem a vyskoč na plošinu. Veň novou olivu a opět s ní sjeď lávu. Dostaň se do otvoru a pak přeskoč na plošinu se žlutou koulí, kterou si přehaž po plošinách. Přeskakuj za ní a vyhýbej se překážkám. Dostaň se až do chodby a i s koulí nasedni na olivu v lávě. A dostaň se po ní na druhou stranu. Přejdi přes mostek a dostaň se až k žlutému podstavci a hoď na ni kouli. Jdi do dveří, které se ti otevřeli. Plav po olivě nakonec a proskoč nahoru otvorem. Naskoč na olivu a sjeď po ní. Rostřel desku a skoč do toho otvoru. Přeskákej na druhou stranu po obrovských kamenech. Pak jdi rovně a surfni to dolů. Po cestě přeskakuj ohně a vyhýbej se překážkám. Dostaň se k modré kouli do doprav ji na modrý podstavec. Skoč na sechu. Až se bude potápět vyskoč na schody a jdi rovně. Tam bude druhá maska. Konec kola.


12. The Echoing caves


Zabij piráta a přeskákej po kamenech. Jdi dolů k zelené mušce zabij piráta a aktivuj ovladač. Vyskákej po kamenech nahoru a tam vylez po síti a jdi tunelem. Přeskákej po létajících plošinách až k domu, tam jdi rovně a doleva. Použij ovladač, jdi za dveře a tam použij další ovladač. Dostaneš se na začátek kola. Vyběhni po schodech a aktivuj další ovladač. Dostaň se k propasti a skoč dolů. Tam se ponoř do vody a pluj dolů tunelama a dostaň se do místnosti s ovladačem. Vrať se na začátek kola a jdi do dveří, které se ti otevřely. Jdi rovně tunelem a vezni sud, který přiloš k pochodni a on začne hořet a bude sloužit jako letadlo. Dostaň se k plošině, kde je klec. Použij sud k aktivace ovladače a jdi do spodní díry, kde se nyní otevřely dveře. Použij další sud k proletění tunelu a doleť až k pirátovy. Tam použij červené tlačitko a proleť se sedem jeskyň. Přeskákej po plošinách a dostaň se k domu s vlajkou pirátů a tam osvoboď krále. Konec kola.


13. The precipice


Utíkej tak dlouho po padajících plošinách, dokud se nedostaneš k ovladači na lasery. Jdi do dveří a utíkej pořád rovně a dostaň se na maják. Pak tam zabij piráta a aktivuj ovladač. Dostaň se na jeřáb a z něho skoč dolů. Utíkej pořád po plošinách. Snes se do propasti a likviduj mini. Přistať na mostku. Doběhni do tunelu a proběhni jím. Zabij piráta a osvoboď krále. Je konec kola.


14. The Top of world


Nasedni na křeslo a jeď tak daleko co to pujde. Zabij sud a jdi rovně. Proběhni chodbou se sudy a zatoč doprava. A tan vyšplhej po síti. Zabij sud a jdi k další síti. Taj je další sud a pak jdi po červeném koberci až ke konci, ale předtím ještě osvoboď krále.


15. The Santuary of rock and lava


Utíkej rovně a skákej po plošinách. Zabij piráta a skoč na pařez se zlatem. Ten dopluje k plošině, tak na ni přeskoč. Utíkej po plošinách a pomocí kroužku skoč k zelené mušce. Skoč tam dolů na strom. Utíkej po levé straně stromu a skoč na obří želvy nalevo. Pak jdi na most a pomocí kroužku se přehoupni. Skoč dolů a proběhni tunelem. Utíkej nahoru po schodech a dostaň se do tunelu. Přeskákej po plošinách a dostaň se k tunelu. Jdi a skákej po dalších plošinách. Skoč na fialovou květinu a z ní přeskoč na plošinu u plamenometu a opět na květinu. Z ní na další květinu. Až dojdeš nakonec projdi tunelem. Přeskakuj po bořících se sloupech a dostaň se až na plošiny. Střel do trojúhelníku a otevře se ti nová plošina. Skoč na točící se plošinu. Počkej si až budeš pod mostkem a pod ním přejdi přes vodopád lávy. Vyskoč na plošinu a po stěně vyšplhej nahoru. Střel do trojúhelníku a skoč na plošinu. Projdi tunelem a dostaň se k místu, kde je trojúhelník. Střel do kořenů, pak do trojúhelníku a proběhni dveřmi. Jdi po plošině dolů. Přeskakuj po plošinách a vyhýbej se vysunovacím zdím. Osvoboď krále a jdi do exitu.


16. Beneath the santuary of rock and lava


Vyleť nahoru a proleť tunelem bodláčí. Vydej se napravo a doleť k další zelené mušce. Když půjdeš rovně dostaneš se až k plošinám. Dostaň se k další zelené mušce, která je nedaleko. K rozbití kamene v díře využij odrazu od horního krápníku. Skoč do díry a pak vyleť až úplně nahoru ke dveřím, které se otevřou. Jsi u závěrečného bosa. Běhej dokola a střílej do krápníků, ty budou bosovy padat na hlavu a za chvíli ho zabijí. Dostaň se k pavučině a pomocí růžového kroužu skoč nahoru na cestičku. Jdi nahoru a skoč do jámy, na kterou ukazuje šipka. Jdi rovně a máš třetí masku.


17. Tomb of the ancients


Seběhni dolů po plošinách a použij ovladač. Jdi do dveří, které se otevřely. Utíkej rovně a skoč dolů ke hrobu, kde použiješ ovladač. Pak vyšplhej po síti nahoru a jdi k zelené mušce. Po kamenech přeskákej až nakonec. Vyšplhejte po sítích nahoru a dostaňte se k zelené mušce. Tam přeskoč na druhou stranu zelené řeky po kamenech, které si musíš odetknout dole pod pavučinama. Po pavučině se dostaň nahoru a skoč do hrobky. Otevři si vrata a pak skoč na plavající plošinu. Z ní skoč na další plošinu a dostaň se tak k pirátovy. Jdi rovně a vyhni se laseru, dostaň se až k pavučině. Přeskoč z ní na molo. Veň sud a zapal si ho. A vleť do tunelu. Veň další a leť k zelené mušce. Zabij piráta a skoč dolů na plavající kmen s kterým dopluj až k zelené mušce. Vyšplhej po pavučině a zabij tam pavouka. Použij kolečla a skoč do mříže. Dopluj pod molo a vyšplhej po síti. Zabij piráta a dostaň se na síť pomocí kroužku. Skoč do díry. Jdi rovně a použij ovladač. Jdi do dveří a osvoboď siláka. Pak ještě osvoboď krále a jdi za ním do exitu.


18 The Iron mountains


Jdi rovně a vylez po síti nahoru. Skoč na točící se kruh a použij dva ovladače. Pak skoč dolů do díry. Jdi rovně a zabij dva piráty. Utíkej rovně a skákej po plošinách. Projdi tunelem a zabij dva piráty a vyskákej nahoru po bednách. Skoč k ovladači a jdi do dveří, které se otevřou a skoč na bednu a z ní do tunelu. Vyběhni nahoru a skoč do dalšího tunelu. Nasedni na raketu a najdi si cestu k zelené hoře. Pomocí růžového kruhu se dostaň na kohoutek. Přeskoč po plošinách a dostaň se do tunelu. Jdi po plošinách dokud nedojdeš k růžovému zvířátku. Ukradni pirátskou loď a posbírej děti růžového zvířatka a dovez jí je. Dostaneš čtvrtou masku. A můžeš jít do jiného světa.


19. The Prison Ship


Surfni to až dolů a tam skoč do zelené jámy. Zabij piráta. Vrať se na začátek a použij raketu jako stíhačku a proleť kolem ovladače a pak branou. Ve stíhačce leť až tam kam to jde a je konec kola.


20. The Crow´s Nest


Hlavní bos na tebe bude házet koule, střílej mu do nich a odrážej je na něj. Jediné to ho částečně zabije. Jak se propadne, tak začínáš ve stíhačce. Bojuj s ním dokud mu nevyprší životy.KONEC.