Hry

Návod

1. mise - PATHFINDER


Začínáte tak, že vyskočíte jako parašutista s padákem a máte M1A1 Carbine, Thomnpson a Colt.45. Jděte doleva a pak nahoru, tam na vás u budovy číhá voják, tak mu dejte headshot. Jděte do leva podle plotu až k bunkru, který vylidněte, ale po cestě nezapomeňte vzít LEGBAG. Projděte dveřmi a na druhé straně za bunkrem nainstalujte anténu, která přivolá letadla s parašutistama. Čekejte na ně na značce a pak se schovejte za zeď. Chvíli braňte uzemí tak, že střílejte do oken po vojácích, hlavně po kulometčíkovi. Až uvidíte, že vaši vojáci se začínají přibližovat, zaútočte na budovy. Jděte podle mapy a svých vojáků až dojdete k příkopu, kterým projděte.


2. mise - BURNVILLE

Projděte zákopem a čupněte si. Dostaňte se na druhou stranu a cestou se schovávejte za mrtvé krávy a střílejte kulometčíky. Vlítněte do baráku a postřílejte zbytek vojska. Jděte až na konec ulice a z otvoru ve zdi odrovnejte vojáka, který kempuje na tanku s těžkým kulometem a zrovna na vás kulkama moc nešetří. Vyskočte oknem a jděte doprava. Vystřílejte si cestu a podle mapy se dostaňte až k takovému tanku s 4 kanónama, na který připevněte výbušninu. Máte 5 sekund na to abyste se dostali do bezpečné vzdálenosti (stačí pár metrů). Po cestě je druhý tank, tak udělejte to samé. Projděte cestou s vojáky a to samé udělejte i s třetím tankem. Pak už jen čekejte na značce na mapě a mluvte s kapitánem Foleyem.


3. mise - DAWNVILLE

Začínáte tam, kde jste skončili. Sjednoťte se s cpt. Foleyem a on vás zavede až k poslednímu baráku v řadě, kde si vemte Panzerfaust. Jděte na konec prostranství a zničte tank. Pak se vraťte do domu, kde je Panzerfaust, ale zatím ho neberte. Jenom projděte až k otvoru a tím postřílejte voláky. Až se vám ukáže, že je úkol splněn, jděte podle značky a vojáků na místo ke zničenému tanku a postřílejte vojáky v okolí. Až vaši vyběhnou, udělejte to samé a až vystřílíte všechny vojáky, tak se vraťte. Po cestě vás překvapí tank a hromada vojáků. Utíkejte pro Panzerfaust a tank zničte. Jeětě jednou pro Panzerfaust a zničte i tank na konci volného prostranství doprava. Pak utíkejte po cestě a na travnatém místečku s věží postřílejte kulometná a minometná hnízda. Pak už jen stačí sehnat cpt. Foleye a nasednout do jeho káry.


4. mise - CARRIDE

Střílejte po všem co se pohne. Tuto idylku vám však překazí tank, který vám zkříží cestu a vaše auto při couvání zdechne. Projděte domem až na konec volného prostranství, kde je auto, které musí nejprve váš voják ukrást. Zatím sedněte ke kulometu a střílejte vojáky. Až se ho podaří nastartovat, nasedněte a hurá do jízdy. Teď už jen jeďtě a střílejte. Nakonec vysednete a je to.


5. mise - BRECOURT

Zajeli jste na místo, kde začíná vaše další mise. Máte M1 Garand. Jděte podle svých druhů a dělejte to co oni. Plazte se a vystřílejte vojáky v hnízdech. Skočte do zákopu. Po cestě uslyšíte, jak jeden z vašich vojáků vyhodí do luftu kanón. Jděte podél tunelu a po cestě váš voják odpálí další kanón. Pak se otevřou dveře, kterými vstupte dovnitř. Vemte dokumenty ze stolu u rádia. Vylezte ven, pobíhejte příkopama a dávejte výbušniny na kanóny. Pak vylezte ze zákopů a jděte podle mapy. Proběhněte stodolou a jděte až do baráku a tam o patro výš. Seberte dokumenty, které jsou na stole u postele. Vyběhněte z baráku, vydejte se rovně a pak doleva. Pak už jen pozabíjejte všechny vojáky.


6. mise - CHETEAU

Běžte za svou skupinou doleva.Zabte kulometčíka a vyhlaďte celý úsek. Jděte pořád za nosem a po cestě ničtě vojáky. U domu doleva a za ním doprava. Potom pořád rovně kolem 2 tater s vojáky. Dostaňte se až do domu. Prohledejte barák o patro výš a v pokoji, kde je postel s hákovým křížem vemte ze stolku dokumenty. Jděte pryč, ale ne do přízemí. Jděte na druhou stranu, kde vám 2 němci otevřou dveře a budou po vás střílet. Postřílejte je a taky ty na balkónku. Jděte nahoru a pak venkovním balkónem do další části budovy. Po schodech dolů až dojdete ke krbu. Ten otevřete aktivováním páky na zlaté německé orlici po pravé straně krbu. Rozstřílejte radiostanici. Vylezte z místnosti  krbem do síně, schovejte se za něco a miřte na dveře. Němci tyto dveře vykopnou, tak je postřílejte a jděte do nich, pak doleva a dolů. Mezi sudy po schodech dolů. V místnosti doprava. Vaši vojáci tam naistalují výbušninu na vrata. Vystřílejte místnost a osvoboďte uvězněného kapitána. Pak jděte s ním. Vždycky ho předběhněte a postřílejte vojáky. Pak vyskočte z okna a jděte ven.


7. mise - POWCAMP

Jakmile poprvé vystřelíte, začne se odpočítávat čas. Celkem máte 10 minut. Vaše tatra prorazí bránu a vy běžte dovnitř. Je to docela jednostrané, takže nemáte kde zabloudit. Proběhněte ohradou, pak pod čímsi dřevěným s hákovými kříži a pak doleva kolem plotů. Proběhněte jídelnou, pak doprava do cely. Tady uvidíte jak major Ingram uškrtí bachaře a otevře si celu. Jděte s ním a odveďtě ho k tatře. Cestou mu pomáhejte s vojáky ať vám neskape. Pokud to budete dělat rychle, tak to de zvládnout za 5 minut.


8. mise - PEGASUSNIGHT

Letíte letadlem do akce, když v tom potřebujete nouzově přistát. Přistanete na trávě a máte překrásnou zbraň Bren LMG. Zaútočte zprava, postřílejte všechny a zmocněte se bunkru. Pokračujte přes most až dojede tank, držte se cpt. Price, který vás pošle za pvt. Millsem. S ním postřílejte okolí a pak s ním pokecejte. Zavede vás ke kanónu, který zprovozní a vy jím odstřelte tank. Pusťte kanón a znovu přes most až k zátarasům, kde všechno postřílejte. Místo je vaše.


9. mise - PEGASUSDAY

Držte se své jednotky a střílejte nepřátele. Přemísťujte se podle mapy. Chvíli braňte úsek a pak běžte přes most a pak do věže na mostě. Chopte se kulometu a ničte vojáky. Pak běžte za most do zákopu (na stranu, kde jste začínali) pro Panzerfaust a ničte jím tanky, kterých bude asi 7. Prostě ubraňte toto místo a nakonec kontaktujte cpt. Price.


10. mise - DAM

Máte sten a Scoped Kar98k, jste úplně sám. Zaútočte zleva. Vystřílejte misto kolem beden a vydejte se přes most. Po cestě dávejte na každé dělo bombu (je jich celkem 6). Otevřenými dveřmi pronikněte do útrob hráze. Po schodech dolů, výtahem dolů. Vystřílejte patro a doporučuji si vyměnit zbraň za MP40, je tu do ní hromada munice. Nelekejte se alarmu a proběhněte chodbou až do místnosti s oknem, kterým postřílejte vojáky. Po schodech dolů, kolem turbín doleva a zase dolů. Uličkou rovně až k výtahu s vojáky. Výtahem pak dolů. Obejděte balón, pak po schodech dolů a doprava kolem turbíny. Doprava a dlouhým tunelem. Doprava, nahoru, doprava, mezi bednami doprava a ven. Přejděte prostranství a pak do místnosti, kde dejte výbušniny na generátor. Vyběhněte ven a dejte výbušninu na dělo, pak na další a po mostě přejděte k poslednímu. Zničte ho a pak se dejte na útěk tou samou cestou, jakou jste se dostali až sem. Na mostě na vás čeká tatra s vojákem. Odjedete do tunelu.


11. mise - TRUCKRIDE

Střílejte po německých tatrách. Voják vám při tom podává Panzerfaust. Dost vám to zjednoduší, ale jde to i bez toho. Ničte všechny auta dakud nezastavíte za mostem. Odsnajprujte vojáky, kteří chtějí přeběhnout most. Most čistěte do doby, než ho váš voják vyhodí do povětří. Auto se rozjede a vy opět střílejte tatry, sajdkáry i obrněný jeep. Sjedete z cesty a je to.


12. mise - AIRFIELD

Opět v tatře. Teď ale ve vesničce. Střílejte vojáky a až dojedete na letiště, chopte se protiletadlového kulometu. Střílejte po letadlech i na zemi, ale hlavně ve vzduchu. Až se vám napíše, že je úkol splněn, odstupte od kulometu a nasedněte do tatrovky, která vás odveze k letadlu.


13. mise - SHIP

Plujete na loďce, která vás veze na německou bitevní loď. Jste převlečení za němce a je to vaše první tajná mise. Půjdete s cpt. Pricem na palubu a nemáte u sebe žádnou zbraň. Následujte svého vůdce. Až projdete do podpalubí ke skladu, německá hlídka zjistí, že vaše papíry jsou falešné a kapitán je postřílí. Zaběhněte si do skladu pro zbraně, munici a výbušniny. Otočte se a jděte rovně a pak doleva. Dejte 2 bomby na pravou zeď. Proběhněte pár místností a na další pravou zeď dejte 2 bomby. V této misi se dá lehce zabloudit, proto se držte vždy cesty, kde je nejvíc nepřátel. Tato cesta je na 100% výchozí. Poznáte to i tak, že se vám hra v průběhu hry ukládá. Přeběhněte palubu a jděte do věže. Tady v každém patře rozstřílejte rušičky radaru a v nejvyšším patře seberte jakési dokumenty. Pak už jen utečte do vaší lodičky nehledě na kapitána.


14. mise - STALINGRAD


Nyní hrajete za rusy a začínáte na lodi. Vylodíte se a vaši nadřízení rozdávají zbraně. Každý lichý dostane pušku a každý sudý jenom náboje. Vy jste samozřejmě tím sudým. Utíkejte se schovat za barikády, které jsou nejvýš a tam kontaktujte snipera. Vždy, když vám řekne, přeběhněte o kousek doleva. Pak přeběhněte dolů, kde sniper oddělá vojáka. Vběhněte na jeho místo v bunkru, počkejte na snipera a přečkejte tam bombardování. Pak jen jděte podle snipera až do Stalingradu.


15. mise - REDSQUARE

Začínáte s vojáky a velitelem. Až vystartují, udělejte to samé a po cestě vemte mrtvým vojákům nějaké zbraně. Běžte za sgt. Makarovem. Pak doprava, kde něco rozbije zeď a  vy jděte dovnitř. V domě vběhněte do nejvyššího patra a tam vemte sniperovku.. Oddělejte 4 oficíry a běžte dolů (ven z baráku). Jděte tam, kde jste oddělávali oficíry, do toho zákopu a pak na pravou stranu. Proběhněte krytem a pak rovně a doleva. Rovně, doprava, rovně, doprava až ke kulometčíkovi. Za ním rovně, doleva, doprava a až k obrovským dveřím u domu naproti.


16. mise - TRAINSTATION

Dveřmi jste se dostali dovnitř domu, kde začíná vaše další mise. Nahoru, doleva, doprava a uličkami s ohněm až k rozbitému patru a kulomety. Odtud na plošinu a na pravé straně postřílejte snipery. Z plošiny skočte na vlak a z něj dolů na zem. Po pravé straně je vchod a schodiště. Nahoru na plošinu a postřílejte snipery na levé straně. Doprava, dolů doleva a rovně. Chopte se kulometu a postřílejte vojáky. Pak jděte se svými druhy. Přes celý plac až doleva a pak doprava. Mezi baráky. Obejděte barikádu, kryje vás Pvt. Shepilov. Pak už jen dojděte za ním.


17. mise - SEWER

Jděte co nejníž to jde a pak stokou doleva. Doprava, nahoru, doleva, rovně. Doprava, doleva, nahoru ven z kanálu. Na druhou stranu, dovnitř kanálu. Lezte stokou, je tu jen jedna výchozí cesta, až dojdete k otvoru ve zdi, kde se připojíte k dalším vojákům. Držte se výchozí cesty a u konce přes kopec, doprava, nahoru. Pak se vydejte doprava a doleva. Vyběhněte a běžte do domu, tady doprava a nakonec skočte do nižšího patra.


18. mise - PAVLOV

Vyběhněte k zákopu a pak k barikádám. Postřílejte 7 sniperů na protějším baráku. Postupně se přibližujte k budově a střílejte po všem, co se pohne. Vběhněte do baráku a probíhejte a čistěte místnosti, je jich celkem 6. Kontaktujte seržanta. Ten vám zadá úkol : zničit tanky protitankovou puškou (v domě jsou celkem 2 a nedají se přenášet). Chvíli braňte budovu, dokud se neodečte čas a pak vaši vojáci vyčistí 6 místností. Nakonec sejděte dolů a pak před barák. Tam se sjednoťte s vaší jednotkou.


19. mise - FACTORY

Jděte doleva, vystřílejte vojáky a počkejte až vaši dají výbušninu na vrata. Pak dovnitř. Doleva a po schodech dolů. Chodbou až k hangárům s tanky. Projděte jím. Po schodech nahoru a doprava. Doprava do dveří a pak doleva. Dolů po schodech. Projděte dalším hangárem s tanky a nahoru po schodech ven. Po levé straně baráku jsou dveře. Projděte jimi dovbnitř, pak doprava a doleva.


20. mise - RAILYARD

Přes koleje, po schodech ke kulometnému hnízdu a pak doleva a přes zeď. Do hangáru a pak doprava přes malou místnost ven. Postřílejte tu všechny vojáky.


21. mise - TANKDRIVECOUNTRY

Jedete tankem. Šipkama jedete a myší ovládáte horní část tanku s dělem. Řiďte se podle vašich ostatních tanků a střílejte všechny tanky po cestě. První vlevo a pak se dejte přes můstek. Jeďte pořád podle cesty a vaším úkolem je dostat se do další vesnice. Jde to hladce, prostě se tam prostřílejte.


22. mise - TANKDRIVETOWN

Jeďte po cestě přes vesnici a střílejte do budov, vojáků s Panzerfausty a do tanků. Až projedete vesničkou, zničte tam tanky a 2 88mm děla. Pak ještě jeden protiletadlový kanón a vydejte se nahoru.


23. mise - HURTGEN

Choďte pořád podle skupinky a podle cesty. Vystřílejte kulometné hnízdo a dejte se doleva. V jednom z bunkrů seberte dokumenty. Pokračujte k dalšímu bunkru, kde seberte zbytek dokumentů. Plány vám zkříží 2 tanky, které zničte Panzerfaustem v 2. bunkru. Vystřílejte vojáky a zaujměte tak prostor.


24. mise - ROCKET

Odsniperujte všechny vojáky pěkně jednoho po druhém, s tím vám pomůže seržant Waters. Jděte podle cesty a seržanta. Zničte kanón zaznačený na mapě a jděte dál až k dalšímu kanónu, který také zničte. Pokračujte v cestě podle mapy. Až dojdete ke zbytku své jednotky, dojedou 2 tatry, které vaši vojáci (s vaší pomocí) zničí. Pokračujte doleva a stále rovně, zatočte až u rozcestí doprava. Běžte až k raketám. Jděte zprava a vlezte do zákopu, který vás zavede do podzemí bunkru, který je přímo před vámi. . Dostanete se do sklepení, kde aktivujete plnění raket. Vyběhněte z bunkru na prostranství, kde jsou 3 rakety a na každou dejte jednu výbušninu. Pak se vydejte k bunkru zaznačenému na mapě a prohěhněte jím.


25. mise - BERLIN

Začínáte v Berlíně ve vašem finálním boji. Položte trhavinu na dělo vlevo před vámi. Pak na tank vlevo. Na dělo napravo od tanku a ještě na jedno dělo napravo. Pokračujte doprava a rovně zříceninami. Tank vám prostřelí zeď a tím vám ukáže cestu. Proběhněte zříceninami, schovejte se za tank a střílejte do oken obrovského domu na kulometčíky a snipery. Až vyjedou tanky, utíkejte do domu. Ve vestibulu nechoďtě po schodech nahoru, ale spodem do prava. Dírou ve zdi projděte doleva a pak soudní síní a doprava. Venku doleva a doprava a po lešení nahoru až na střechu domu. KONEC.